Välkommen till DANA Project AB

Välkommen till DANA Project AB

Vi formar förutsättningarna för nyskapande och hållbar handels-, fastighets- och samhällsutveckling.

Med vår breda kompetens och erfarenhet erbjuder vi rådgivning, analyser och projektledning för att skapa hållbara, kostnadseffektiva, realistiska och framgångsrika projekt.