Planenliga förändringar i DANA Project AB.

Då Kent under 1,5 år aviserat att han avser att överlämna företaget till Andreas har nu de sista aktieposterna överlåtits och Kent valt att lämna alla sina uppdrag i DANA Project AB.

Vi har för avsikt att driva företaget vidare i samma seriösa anda som tidigare.

Tusen tack för allt Kent!

Det känns extra roligt att överlämna företaget till Andreas. Vi har jobbat tillsammans i 2 år och jag är helt säker att han kommer driva företaget vidare i samma positiva riktning som tidigare.

Jag vill också rikta ett stort tack till alla mina trogna kunder. En del har varit ständigt återkommande i över 25 år. Jag vill också rekommendera Andreas och företaget vidare.

/Kent