Om oss

Vår affärsidé är att med vår samlade kompetens bistå i skapandet av hållbara, kostnadseffektiva, realistiska och framgångsrika projekt inom fastighets-, centrum-, handelsplats- och samhällsutveckling.

DANA Project är en aktiv partner som jobbar nära våra uppdragsgivare och vårt nätverk av konsulter och underleverantörer.

Vi ser varje objekt som unikt och skräddarsyr alltid organisation och åtgärdsplaner utifrån uppdragets specifika förutsättningar för hållbar utveckling.

Consulting

Vi erbjuder rådgivning, kalkyler, analyser och projektledning inom våra kompetensområden hållbar samhälls-, fastighets-, centrum- och handelsplatsutveckling, samt vid strukturfrågor inom detaljhandel och affärsutveckling.

Property

Vi genomför fastighetsutvecklingsprojekt där vi exploaterar, utvecklar och förmedlar mark och fastigheter.


profilbild Andreas
VD – Andreas Larsson

Andreas Larsson, VD, Projektledare

Bakgrund som snickare och byggnadsingenjör. Arbetar sedan 2013 med bygg- och projektledning, förvaltningsfrågor, kalkyler mm.