Bergvik Köpcenter, Karlstad

Invigdes 2003
54.000 m2 butiksyta, 65 butiker, 2300 parkeringsplatser
2007 omsättning: 2,2 miljarder
2008 antal besökare: 8,5 miljoner

Årets köpcentrum 2008
(Market, 2008)