Bygglovsritningar etc.

Just nu är det många som vill ansöka om bygglov. DANA Project har självklart hjälpen för den som vill ha ritningar gjorda och/eller ha någon att diskutera sin ut-, om- eller nybyggnad med.

Väse (Utbyggnad) – Inskickad, byggnation pågår
Va: Tye (Fritidshus) – Inskickad, byggnation pågår
Forshaga (ombyggnad) – Inskickad, byggnation pågår
Råtorp (Takkupa) – Inskickad, konstruktionsritningar pågår
Forshaga (Utbyggnad) – Inskickad,
Väse (Utbyggnad) – Ej startat ännu
Forshaga (Utbyggnad) – Inskickad,
Deje (Utbyggnad) – Inskickad
Filipstad (Ombyggnad) – Inskickad, Färdigt