Eriksberg, Karlstad

Vidareutveckling av Bergvik Köpcenter med 70.000 m2volymhandel i ett plan.