Karlstad Airport AB

LiV:s ambulanshelikopterbas startar verksamhet på Karlstad Airport första juni 2014.

Arbetet har gått enligt plan och är nu överlämnat till LiV.