Kv Katten, Arvika

Planerad byggstart oklart
Flerbostadshus med stora terasser