Lövenstrand, Kil, Kils kommun

Planering av exploatering och marknadsfrågor för bostäder vid Lövenstrandsområdet, Kil kommun.

Mer info: www.kil.se/lovenstrand

Projektet fortgår i Kils Kommuns regi.