Projektledning

Projektledning för husbyggnader på plats i Värmland på uppdrag av TopHousing AB.