Ramavtal Säfflebostäder

Nr 2 i en LOU upphandling för tekniska konsulttjänster

(Projekt- och byggledning, byggkontroll, byggbesiktning och kvalitetsansvarig).

2år + ev förlängning 1+1 år

Inga avropade objekt ännu.