Sannerudsskolan nybyggnation, Kil Kils kommun

2014-09-05: Sveriges bästa skola är redo

Fakta:

– Byggtid: 10 september 2012- 21 augusti 2014
– Totalyta 9600 m2 varav ombyggnad 2600 m2 och nybyggnad 700 m2.
– Totalkostnad: 165 miljoner kronor inkl. yttertak över bef del samt köksombyggnad.
– Byggt för 500 elever med plats för ytterligare 100 elever.
– Värt att notera: Processen har genomsyrats av partnering vilket varit ett flexibelt sätt för att få planering, förändringar och önskemål att gå ihop.
– Måtto: Välkommen hit, vem du än är, vad du än är!

LITE MER OM SKOLAN

Skolan är byggd i två plan där hemvisten är på övervåningen och ämnesarenor, forum, restaurang och administration är på markplan. I hemvisten har elever och lärare sina arbetsrum, skåp, hemklassrum, lärarrum med mera. Ämnesarenorna är öppna för föreningar och allmän verksamhet efter skoltid.

Forum är en teknikinredd miniaula med plats för 120 personer med bildskärmar runt om så att man oavsett placering i rummet ska kunna se samma sak.

Kommunfullmäktige beslutade 21 juni 2011 att godkänna arbetsprocess och tillbyggnad av Sannerudsskolan till en projektkostnad av 150 miljoner kronor. Efter upphandling och beslut om partner, Byggdialog AB, beslutade kommunstyrelsen om byggstart den 10 september 2012.

Etapp 1, 40% av den totala om- och nybyggnationen, delinvigdes vid skolstarten den 22 augusti 2013. Nu ett år senare är hela skolan klar.

2014-06-12: Går nu in i slutfasen, samordnad provning, besiktningar etc.

2014-03-19: Projektet går planenligt och ska överlämnas till brukaren inför HT2014.

2013-08-22: Sannerudsskolan går in i halvtid. Etapp 1 är under besiktning och möblering inför uppstart till HT. Etapp 2 går nu under kommande året för färdigställande till HT 2014.

Sannerudsskolan Kils kommun går in i fas 2, d v s Byggskedet. Kommunstyrelsens extra sammanträde 10 september handlade om beslut i Partnering-projektet Sannerudsskolan som projektleds av oss.  Fas 1 är avslutad och beslut om fas 2 togs vid sammanträdet.

Samma dag togs beslut om bygglov med startbesked för projektet.

Det innebär nu att Totalentreprenören ByggDialog med sina underentreprenörer startar byggnadsarbeten samtidigt som det pågår detaljprojektering.

Projektet skall i sin helhet vara klar hösten 2014.
Vi uppdaterar efter hand.

Kent Svensson/ Projektledare för Kils kommun