Tegnérskolan, Säffle

Controller i ett partneringprojekt för om/tillbyggnad av Tegnérskolan, Säffle Kommun.