Timmermannen, Kil

Färdigställd 2006
3 huskroppar med 20 lägenheter