Utredning och ansökan om planbesked fritidshusområde – Väse

Utredning om planläggning av Hultön Väse för fritidshusområde med arrendetomter.