Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom rådgivning, projektledning och hållbar utveckling för hela projekt-kedjan från råmark till förvaltning och affärsmodell.

Vi är en aktiv partner som tar fram skräddarsydda och konkreta åtgärdsplaner med utgångspunkt från kundens och projektets unika förutsättningar.

Våra kompetensområden

danap